Quy định đổi trả hàng hóa tại Kidsmove - Thế giới xe của bé

Hàng đã thanh toán, miễn trả lại trong mọi trường hợp Paid products, not return in any case
Trong trường hợp quý khách muốn đổi sản phẩm vui lòng đọc kỹ những quy định sau: 
01. Không có bất kỳ sự thay đổi nào trên sản phẩm, tem, mác, bao bì phải còn nguyên vẹn.
There is no change in the products, stamps, labels and packages.

02. Cửa hàng chỉ nhận đổi lại hàng trong vòng 03 ngày (ngày mua hàng được tính là 1 ngày). Khách mua hàng online đổi hoặc trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm (theo dấu bưu điện).
Store only accepts to exchange the products within 03 days of purchasing (the date of purchasing would be understood as 1 day). The customers who buy the products online would be accepted to exchange the goods within 7 days from the date of receiving goods (according to the date of post office)

03. Khi đến đổi hàng, đề nghị quý khách mang theo hóa đơn bán hàng có chứa sản phẩm quý khách định đề nghị được đổi.
If you exchange, you have to bring sales invoice containing products which you want to exchange.

04. Giá trị hàng đổi sẽ bằng hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua trước đó.
The new product’s value will be equal or exceed previous ones.

05. Không nhận đổi lại hàng nếu các sản phẩm kể trên nằm trong chương trình khuyến mại giảm giá hoặc thanh lý hàng tồn kho.
Do not exchange products which are in the promotion, discount programs or inventories liquidation.
**Lưu ý:

Quý khách mua tại cửa hàng nào thì sẽ được đổi hàng tại cửa hàng đó.Buy and exchange products in the same store.

Mọi phát sinh khác (nếu có) sẽ được phía công ty giải quyết dựa trên tình hình thực tế.All incurred problems (if any) will be solved base on the actual situation.

 

Cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng - Thank  you